2009. május 22.

Höndör B. Margit
Jó estét:)


Szeretettel Prosztónak (igen, igen, nagyon hiányzott!:) ) a szövege miatt:
"Most olyan könnyű minden,
szinte csak a semmi tart.
A kutyákat elengedtem,
és a forgószél elvitte a vihart
." vagy valami ilyesmi...
és Loxonnak, aki jóval pontosabban el tudja mondani Önöknek, hogy miről is énekelnek a dalban.

Mfha
Update következik:
izé
Ezt a mester írta, maguk szerint?
Merhogy olyan.
"Sok olyan ember van azonban, akinek a bevallott jövedelme nagyon alacsony, alig vagy egyáltalán nem fizet adót, közben meg drága autókkal jár és nagy házban lakik"
"Most nem volt idő arra, hogy pontosan kidolgozzanak objektív mérőszámokat a lakás értékének meghatározására"
"Aki igazán gazdag, az sokat fog fizetni?"
áááááááááááááááááááááááááááááá
(sikoltozik, összeroppan)

________

Prosztó reagál:

Nem kell francia alter

24 megjegyzés:

Névtelen írta...

Aki igazán gazdag, az egy vasat sem fog fizetni. Ezt minden webelit tudja, még a webprolik is.

tölgy írta...

Na végre,
elromlott a blekdzsek a Kispipacsban és ránk is tud figyelni.

Kovátsch Gamma Bertalan írta...

Gordon személyesen ajánlotta az érettségizők figyelmébe a képmeséket, ott van jobbra Mennybemenetel cím alatt.

Természetes, hogy egyetért a mesék szellemével.

Gizike írta...

Jaja, így mennek ezek a dolgok, KGB. Orbán is személyesen súg pl. Pilhálnak és Sesztáknak, mélyen egyetért minden írásukkal, a stílusukat pedig kifejezetten imádja.

Ha azt mondom magának, hogy bodzaszörp, arról is az aktuális miniszterelnök jut az eszébe? Ennyire veszélyesnek gondolja?:)

Igen, ma szerda van.

Ezredes K Őrnagy írta...

Gizike, Joób Sándor írta. Ki van írva. Az más, hogy az indexnél senki nem vonhatja ki magát a Mester szellemi erőtere alól.
A Maga háza biztos többet ér 30 millánál, ha-ha-ha-ha!

Gizike írta...

Költői kérdés volt, tizedes!
Mi, költők, szokunk ilyet.

http://www.youtube.com/watch?v=9rBTgRwHJMw
Fájör!

martonx írta...

Gizike,

Etyeken borfesztivál van. Az ideg összeroppanását ott frankón ki tudja kezelni :-)

Kovátsch Gamma Bertalan írta...

Ma nincs szerda.

Maga hazudik, Gizike, célzatosan és manipulatívan.

Gizike írta...

Az egy irodalmi utalás! Itten minálunk,Tirpákbokrétáson így beszélgetünk egymással, érti? két költői kérdés közé belökünk egy irodalmi utalást, csessze meg! Jobb pillanataimban hármat-négyet is tudok, de tegnap felidegeltem magam, mert odaégett a húsleves.

Maguk a tizedessel egyszerűen surmók.
Hallott már a jambusról?
Soha a büdös életbe'.
Jellemző.

Gizike írta...

Martonx,

Ez igazán kedves volt.
Aki velem kedves, azzal én is kedves vagyok, ezért figyelmeztetem, hogy a maga vizelettartási problémáira viszont kifejezetten káros lenne a borivás, remélem időben szóltam.

Gizike írta...

Tölgy
Én az Ibolyába járok.
Maga mióta pártolt át a Kispipacsba?
Tudja, hogy a tulaj a Munkáspártra szokott szavazni?

Gizike írta...

Tessék:
"Ságner kapitány éppen kihallgatta a 12. század egy szerencsétlen katonáját. Ezt az illetőt Strnad őrmester vezette elő, mert a katona már most gondoskodni kezdett a lövészárokbeli biztonságáról, és valahonnét az állomás mellől elemelte egy disznóól bádoggal megerősített ajtaját. Most rémülten, dülledt szemmel állt a kapitány előtt, s azt hozta fel a mentségére, hogy az ajtót magával akarta vinni a dekkungba a srapnelek ellen, így akarta ferzicherolni[245] magát.
Dub hadnagy élt az alkalommal, és nagy prédikációba kezdett arról, hogy a katonának hogyan kell viselkednie, mik a kötelességei a hazával és az uralkodóval szemben, aki egyben főparancsnok és legfőbb hadúr is. De ha a zászlóaljban ilyen elemek vannak, ezeket ki kell irtani, meg kell büntetni, le kell csukni. Fecsegése annyira undorító volt, hogy Ságner kapitány megveregette a vádlott vállát, s azt mondta neki:
- Na, fő, hogy jót akart, máskor ne csináljon ilyet, ez hülyeség, vigye vissza azt az ajtót, ahonnét hozta, és aztán menjen a fenébe!
Dub hadnagy az ajkába harapott, és azt gondolta, hogy egyedül rajta áll a zászlóalj felbomló fegyelmének megóvása. Ezért még egyszer visszament az állomás térségébe, s egy raktár mellett, amelyen óriási magyar-német felirat közölte, hogy tilos a dohányzás, egy üldögélő katonát talált. Az illető újságot olvasott, és úgy eltakarta magát vele, hogy nem látszott a parolija. Dub rákiáltott, hogy "Habtacht!" - a katona egy Homonnán állomásozó magyar tartalék ezredhez tartozott.
Dub hadnagy megrázta, a magyar katona felállt, még csak szalutálásra sem méltatta Dubot, zsebre vágta az újságját, és megindult az országút felé. Dub hadnagy utánament, mintegy félig öntudatlanul, de a katona megszaporázta a lépteit, aztán hátrafordult, és gúnyosan könyökbe hajtotta a jobb karját, egynéhányszor meglóbálta, aztán ügetve eltűnt az országút menti alacsony kunyhók között.
Dub hadnagy, mintegy jelezni akarván, hogy neki semmi köze ehhez a jelenethez, méltóságteljesen bement egy út menti kis boltba, szédülten rámutatott egy nagy spulni fekete cérnára, aztán zsebre vágta, kifizette, visszament a törzsvagonba, a zászlóaljordonánccal odahívatta a puccerjét, Kunertet, s így szólt hozzá, átadva a spulnit:
- Mindenről nekem kell gondoskodni, tudom, hogy megfeledkezett a cérnáról.
- Lajtnant úrnak alássan jelentem, hogy egész tucat spulnink van.
- Hát akkor azonnal mutassa meg, és rögtön hozza ide. Azt hiszi, hogy elhiszem?
Amikor Kunert visszatért egy egész doboz fehér és fekete spulnival, Dub hadnagy így szólt:
- Látod, te gézengúz, jól nézd meg azt a cérnát, amit te hoztál, és most nézd meg az én nagy spulnimat! Látod, milyen gyönge a te cérnád, milyen könnyen szakad, most meg ide nézz az enyémre, milyen nehezen lehet eltépni. A harctéren nincs szükségünk semmiféle rongyokra, a harctéren mindent alaposan kell csinálni. Nahát, vidd vissza ezeket a cérnákat, és várj a parancsaimra, és jól jegyezd meg magadnak, hogy máskor semmit se csinálj a magad feje után, és gyere ide hozzám megkérdezni, ha vásárolni akarsz valamit. Ne akarj megismerni, te még nem ismersz a rossz oldalamról!
Miután Kunert elment, Dub hadnagy Lukáš főhadnagyhoz fordult:
- Az én puccerem nagyon intelligens ember. Hébe-hóba elkövet valami hibát, de különben nagyon jól beválik. A legfőbb erénye, hogy abszolúte becsületes. Bruckban kaptam egy csomagot vidékről, a sógoromtól, egy pár fiatal sült libát, és higgye el, hogy hozzá se nyúlt, és mivel én nem tudtam olyan gyorsan megenni mindent, inkább hagyta megromlani. Ez persze a fegyelem eredménye. A tisztnek nevelnie kell a katonáit.
Lukáš főhadnagy értésére akarta adni ennek a hülyének, hogy nem figyel a fecsegésére, tehát az ablakhoz fordult, és azt mondta:
- Igen, ma szerda van.
Dub hadnagy azonban szükségét érezte, hogy mondjon valamit, tehát most Ságner kapitányhoz fordult, és egészen bizalmas, bajtársi hangon így szólt hozzá:
- Kérem, Ságner kapitány, mi a véleménye...
- Pardon, egy pillanat - mondta Ságner kapitány, és kiment a vagonból."

Prosztó M. Beléndek írta...

Gizike, folytattam a szösszeneteit a Rém és Becsületen.

Ezredes K Őrnagy írta...

Holmi monarchia és magyarellenes nyugat-csehszlovák írótól kíméljen meg minket Gizike a továbbiakban, ha kérhetem. Köszönöm. Vagy magára küldöm a puccerem.

Prosztó M. Beléndek írta...

Muhahhahha, egész belejöttem.

Ezredes K Őrnagy írta...

Valóban. Még-még-még!!!

Prosztó M. Beléndek írta...

Oké, még egyet.

Gizike írta...

Tizedes, ez a szervilizmus már gusztustalan!

Ezredes K Őrnagy írta...

Mi, vidékiek fogjunk össze. És felpörgeti a Rémblogot. Miért ijeszti el, ha megjött az ihlet? Csehszlovákbérenc áruló!

Gizike írta...

Szeretem ijesztegetni Prosztót, olyan mulatságos, ahogy sikoltozik és ugrabugrál közben.

Prosztó M. Beléndek írta...

Most mit kezdünk egy kinyírt mexikói ketrecharcossal, meg egy szakasz kiéhezett, színes, édi-bédi teletabbival a rémregényben?

Jól átgondolta ezt, Gizike? :)

Felülírta a teletabbi kivégzésemet!

Kovátsch Gamma Bertalan írta...

Ne köntörfalazzon, Gizike!
Szerda van vagy nincs szerda? Jó, hogy nem az irodalmi munkásságára hivatkozik!

Maga beégett, lebőgött, vége van, mint a botnak.

Gizike írta...

Prostó,
egy lehetséges változatot beírtam.

kgb
magával talán majd holnapután tudok beszélgetni, bocsika, köszike

Gizike írta...

Egyébként pedig csalódtam magukban, berakok ide egy számot, hogy lerántsam a leplet a Quimby együttes egyik koppintásáról, senki le se tojja, illetve Prosztó tojja le egyedül